نرخ های جدید مصوب سامانه سنا

شارژ ماهانه سامانه "سنا" به تفکیک واحدهای اقامتی از سوی جامعه هتلداران ایران اعلام گردید.

اطلاعات بیشتر
ویرایش جدید اساسنامه

فایل آخرین ویرایش اسانامه منتشر گردید

اطلاعات بیشتر
مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از از کلیه اعضای محترم جامعه هتلداران گیلان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) که در ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1396/08/04 در مهمانسرای هتل المپیک رشت واقع در بلوار منظریه تشکیل می گردد با در دست داشتن تصویر پروانه بهره برداری، کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت مدیریت یا برگه نمایندگی حضور بهم رسانند.

اطلاعات بیشتر
دعوتنامه ثبت نام داوطلبین انتخابات بازرس

پیرو اگهی دعوت مجمع عمومی عادی مورخ 96/08/04 منتشره در روزنامه نقش قلم کلیه داوطلبین محترم انتخابات بازرسی می توانند از تاریخ 26/ 07/ 96 لغایت 02/08/ 96با حضوردردبیر خانه و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک ذیل امادگی خود رااعلام بفرمایند .

اطلاعات بیشتر
مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسیله از از کلیه اعضای محترم جامعه هتلداران گیلان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) که در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1395/10/08 در مهمانسرای هتل المپیک رشت واقع در بلوار منظریه تشکیل می گردد با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت مدیریت یا برگه نمایندگی حضور بهم رسانند.

اطلاعات بیشتر
داوطلبین کاندید انتخابات هیئت مدیره

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مورخ 95/10/08 منتشره در روزنامه نقش قلم کلیه داوطلبین محترم انتخابات هیات مدیره می توانند از مورخ 95/09/20 لغایت 95/09/30 با حضور در دبیرخانه و تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک ذیل آمادگی خود را اعلام بفرمایند.

اطلاعات بیشتر